email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Năm 2022 còn được sử dụng hóa đơn giấy? CẦN BIẾT

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Thông báo hạn sử dụng hoá đơn giấy

Hóa đơn giấy được sử dụng đến khi nào? và thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020 và thông tư 78/2021?  là câu hỏi được quan tâm khi cả nước đang, đã triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử. Người mua khi nhận được hóa đơn giấy cũng băn khoăn liệu hoá đơn giấy còn được sử dụng tại 2022 không? 

Hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử kiểu cũ (theo NĐ 51/2010, TT39, TT32) còn được sử dụng?

Tại khoản 2, điều 59 Nghị định 123/2020:  Nghị định 51/2010 về hóa đơn chỉ còn hiệu lực thi hành đến ngày 30/06/2022.

Thông tư 78/2021/TT-BTC cũng đã chấm dứt hiệu lực thi hành của các văn bản hướng dẫn về hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử kiểu cũ bao gồm: thông tư số 39/2014/TT-BTC, thông tư 32/2011/TT-BTC kể từ ngày 01/07/2022 (khoản 2, điều 11).

Như vậy, khi các văn bản trên đã hết hiệu lực thi hành thì các hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử kiểu cũ không còn tồn tại kể từ ngày 01/07/2022.

Vậy từ sau 01/07/2022, khi không còn sử dụng hóa đơn giấy, các doanh nghiệp đều phải sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78?

Theo quy định tại điều 14, 23, 24 nghị định 123/20220/TT-BTC và điều 11 thông tư 78/2021/TT-BTC: lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

  • Kể từ ngày 01/07/2022: Bắt buộc đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đáp ứng đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin;
  • Đối với các doanh nghiệp không đủ hạ tầng nếu thuộc 1 trong các đối tượng sau:
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. (Tra cứu Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015).
  • Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

thì được sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng từ ngày 01/07/2022 hoặc từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn với doanh nghiệp mới thành lập.

Lưu ý: không đủ cơ sở hạ tầng, theo điều 11 là: “không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.” 

Tóm lại: Kể từ sau ngày 01/07/2022, hóa đơn giấy không còn được sử dụng; Chỉ còn lưu hành hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021 hoặc hóa đơn giấy của Cơ quan Thuế.

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X