email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Tiêu chí MỚI 2018: Xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Tiêu chí MỚI 2018: Xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tiêu chí MỚI 2018: Xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hiện nay loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số và chủ yếu trong nền kinh tế Việt Nam. Vậy thế nào là doanh nghiệp “vừa và nhỏ”. Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009. Trong bài viết này, IACHN sẽ chi tiết các tiêu chí mới nhất (năm 2018) về xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hai nội dung quan trọng trong bài viết:

  1. Tiêu chí phân loại
  2. Chính sách đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nhân sự, nguồn vốn, doanh thu nào – loại doanh nghiệp đó.

Theo nghị định mới nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định như sau:

– Doanh nghiệp siêu nhỏ: là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người và tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu không quá 3 tỷ đồng/năm (riêng lĩnh vực thương mại, dịch vụ không quá 10 tỷ đồng/năm). Quy định cũ chỉ căn cứ theo quy mô lao động không quá 10 người.

– Doanh nghiệp nhỏ: là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người (quy định cũ không quá 200) và tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ hoặc tổng doanh thu không quá 50 tỷ/năm. Riêng lĩnh vực thương mại, dịch vụ là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH không quá 50 người và tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ (quy định cũ không quá 10 tỷ) hoặc tổng doanh thu không quá 100 tỷ.

– Doanh nghiệp vừa: là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người (quy định cũ không quá 300) và tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ hoặc tổng doanh thu không quá 200 tỷ/năm. Riêng lĩnh vực thương mại, dịch vụ là doanh nghiệp có số lao động tham gia BHXH không quá 100 người và tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ (quy định cũ không quá 50 tỷ) hoặc tổng doanh thu không quá 300 tỷ/năm.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng chính sách gì?

Một trong những điểm mới đáng lưu ý tại Nghị định này là sửa đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng các chính sách hỗ trợ đặc biệt. Nghị định bổ sung một số chính sách hỗ trợ mới dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, như:

  • Miễn phí truy cập và hỗ trợ từ 10% – 100% giá trị hợp đồng tư vấn thông qua Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Được hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh;
  • Miễn phí đào tạo nghề ngắn hạn;

Đặc biệt doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm, được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu và miễn phí công bố doanh nghiệp lần đầu.


Bạn cần dịch vụ kế toán, vui lòng liên hệ HOTLINE: 093 566 1111

KẾ TOÁN IACHN – GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN – BỀN VỮNG CHO DOANH NGHIỆP

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X