email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Tổng hợp xử phạt về hoá đơn năm 2017 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Tổng hợp xử phạt về hoá đơn năm 2017

Tổng hợp xử phạt về hoá đơn năm 2017

IACHN tin rằng bạn nên cập nhật ngay các thông tin này. Đó là gì? Các mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới nhất hiện nay được quy định tại Thông tư 10/2014/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ tài chính. Lưu ý rằng thông tư có hiệu lực từ ngày 15/12/2016. Hãy đọc ngay nhé!

Portrait of serious businessman sitting at the table and pointing at the laptop monitor with two smiling ladies near by

IACHN – Tậm tâm với nghề  – Tận tuỵ với khách hàng.

 1. Không xử phạt đối với:
 • Nếu khai báo trong vòng 5 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn chưa thông báo phát hành
 • Nếu khai báo trong vòng 5 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đơn đã mua nhưng chưa lập.

 

 1. Phạt cảnh cáo đối với:
 • Nếu khai báo trong vòng từ 6 – 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn chưa thông báo phát hành mà có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt ở mức tối thiểu.
 • Nếu khai báo trong vòng từ 6 – 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đã mua nhưng chưa lập mà có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt là 6.000.000 đồng.
 • Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hoá đơn nếu có tình tiết giảm nhẹ.
 • Làm mất hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế).
 • Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.
 1. Phạt tiền từ 200.000 – 1.000.000 đồng đối với:
 • Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.
 • Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

 1. Phạt tiền từ 500.000 – 1.500.000 đồng đối với:
 • Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.
 • Sử dụng hóa đơn đã được Thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi Thông báo phát hành)”.
 • Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng (phạt cả 2 bên).
 1. Phạt tiền từ 2.000.000 – 4.000.000 đồng đối với:

– Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.

– Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hoá đơn giao cho khách hàng.

+) Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.

– Không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

– Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.

 Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

– Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan thuế nơi chuyển đến khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ sau 20 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới”.

 1. Phạt tiền từ 4.000.000 – 8.000.000 đồng đối với:

–  Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn theo trong hợp đồng hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn.

– Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng.

 Lập hoá đơn không đúng thời điểm.

– Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

– Ngày ghi trên hoá đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hoá đơn của cơ quan thuế;

– Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, (trừ trường hợp trên hoá đơn ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc hoá đơn được lập theo bảng kê)

– Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định.

– Lập sai loại hoá đơn theo quy định và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

– Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 20 ngày. (Coi như không nộp)

– Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

 

HÓA ĐƠN ĐẦU RA:

– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hoá đơn khi hoá đơn chưa đến thời gian lưu trữ hoặc hóa đơn đã lập theo bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

+) Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

+) Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn, trừ liên giao cho khách hàng, trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

+) Trường hợp người bán tìm lại được hoá đơn đã mất (liên giao cho khách hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không bị phạt tiền.

+) Trường hợp người bán làm mất, cháy, hỏng các liên hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ (người bán đã lập hoá đơn khác thay thế cho các hoá đơn đã lập sai và đã xoá bỏ) thì người bán bị phạt cảnh cáo.

+) Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

+) Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người bán thuê thì xử phạt người bán theo quy định tại điểm này.”

 

HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO:

– Làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

+) Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có một tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

+) Trường hợp người mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiền.

+) Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

+) Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) có liên quan đến bên thứ ba, bên thứ ba do người mua thuê thì xử phạt người mua theo quy định tại khoản này.

+) Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.”

 

 1. Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với:

Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai thuế.

 1. Phạt tiền từ 6.000.000 – 8.000.000 đồng đối với:

Nếu khai báo sau 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn đã mua nhưng chưa lập.

 1. Phạt tiền từ 6.000.000 – 18.000.000 đồng đối với:
 • Nếu khai báo sau 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn chưa thông báo phát hành.
 • Không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. (Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập).
 1. Phạt tiền 10.000.000 – 20.000.000 đồng đối với:

Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên.

 1. Phạt tiền từ 20.000.000 – 50.000.000 đồng đối với:
 •  Đặt in hóa đơn giả.
 •  Bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập.
 •  Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

IACHN – 15 năm kinh nghiệm Kiểm toán – Kế toán – Thuế

CHUYÊN NGHIỆP – UY TÍN – TIN CẬY

15657787_1344952645535135_763449427_o

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X