email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Doanh nghiệp siêu nhỏ cần biết chế độ kế toán riêng - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Doanh nghiệp siêu nhỏ cần biết chế độ kế toán riêng

Doanh nghiệp siêu nhỏ cần biết chế độ kế toán riêng

Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Thông tư hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ, bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp kê khai và phương pháp tỷ lệ.

Thông tư bao gồm 68 trang (bạn đọc có thể tải thông tư tại cuối bài), tại  bài viết này IACHN tóm tắt các nội dung quan trọng nhất và cần thiết cho hoạt động kế toán của các doanh nghiệp siêu nhỏ.

  • Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế theo tỷ lệ được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II hoặc Chương III Thông tư này (khoản 2 Điều 3).
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ cũng có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán của doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành tại Thông tư 133/2016/TT-BTC cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp (khoản 3 Điều 3).
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.Về nguyên tắc, doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán cho phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình. Nếu không tự xây dựng được biểu mẫu thì có thể áp dụng biểu mẫu ban hành tại Phụ lục 1 Thông tư này (Điều 4).
  • Đối với bộ máy nhân sự, doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng, ngoài ra có thể thuê dịch vụ làm kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng (Điều 8).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/4/2019.

TẢI NGAY! 

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI – GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

HOTLINE: 093 566 1111

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X