email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU THEO THÔNG TƯ 200 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU THEO THÔNG TƯ 200

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU THEO THÔNG TƯ 200

1. Khi nhập khẩu nguyên vật liệu, ghi:

 • Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệu
  • Có TK 331 – Phải trả cho người bán
  • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312) (nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu không được khấu trừ)
  • Có TK 3332- Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có).
  • Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu).
  • Có TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường.

2. Nếu thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:

 • Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
  • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).

3. Trường hợp mua nguyên vật liệu có trả trước cho người bán một phần bằng ngoại tệ thì phần giá trị nguyên vật liệu tương ứng với số tiền trả trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước.

Phần giá trị nguyên vật liệu bằng ngoại tệ chưa trả được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm mua nguyên vật liệu.


IACHN CUNG CẤP GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

DỊCH VỤ KẾ TOÁNDỊCH VỤ KIỂM TOÁNDỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH

HOTLINE: 093 566 1111

 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X