email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
MỚI NHẤT: Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể nộp trực tuyến BCTC mẫu mới - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

MỚI NHẤT: Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể nộp trực tuyến BCTC mẫu mới

MỚI NHẤT: Doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể nộp trực tuyến BCTC mẫu mới

Từ 23/3/2018, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể nộp trực tuyến BCTC mẫu mới. Công văn số 845/TCT-CNTT ngày 15/3/2018 của Tổng cục Thuế về kế hoạch nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC (2 trang). IACHN tóm tắt thông báo trong công văn tại bài viết dưới đây, doanh nghiệp vừa và nhỏ cần lưu ý để nộp báo cáo tài chính.

Theo Công văn này, Tổng cục Thuế sẽ nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) để doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể lập được BCTC theo mẫu mới ban hành tại Thông tư 133/2016/TT-BTC và nộp trực tuyến thông qua ứng dụng iHTKK, eTax hoặc qua các nhà dịch vụ TVAN từ ngày 23/3/2018.

Đối với chuẩn định dạng tờ khai XML của các bộ BCTC đáp ứng yêu cầu của Thông tư 133/2016/TT-BTC, Tổng cục Thuế cho biết đã có thông báo trên các trang Khai thuế qua mạng (địa chỉ http://kekhaithue.gdt.gov.vn) và trang Thuế điện tử (địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn)

CHI TIẾT CÔNG VĂN 845/TCT-CNTT – Kế hoạch nâng cấp ứng dụng đáp ứng Thông tư 133/2016/BTC.

LƯU Ý: Khác với Quyết định số 48/2006/QĐ-BTCstatus1 chỉ ban hành 01 mẫu BCTC chung cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tại Thông tư 133/2016/TT-BTC đã ban hành riêng mẫu BCTC cho từng trường hợp sau:
1. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động liên tục, áp dụng các mẫu:
– Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01a – DNN hoặc B01b – DNN);
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Mẫu số B02 – DNN;
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo Mẫu số B09 – DNN.
2. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng giả định hoạt động không liên tục, áp dụng các mẫu:
– Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01 – DNNKLT;
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Mẫu số B02 – DNN;
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo Mẫu số B09 – DNNKLT.
3. Đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, áp dụng các mẫu:
– Báo cáo tình hình tài chính theo Mẫu số B01 – DNSN;
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Mẫu số B02 – DNSN;
– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo Mẫu số B09 – DNSN.


IACHN – Giải pháp toàn diện cho Doanh nghiệp – [Hotline: 093.566.1111]

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn độc lập IAC – Chi nhánh Hà Nội chuyên cung cấp dịch vụ kế toán Chuyên nghiệp Uy tín bao gồm dịch vụ kế toán trọn gọi, dịch vụ kế toán thuế, dịch vụ làm báo cáo tài chính đảm bảo các tiêu chí Chính xác, Kịp thời, Khách quan, Bảo mật!

Dịch vụ của IACHN:

Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp – Tối ưu thuế

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Uy tín Tin cậy

Dịch vụ kế toán – Hotline 093 566 1111

Tìm hiểu thêm về IACHN – Đơn vị cung cấp dịch vụ Kiểm toán – Kế toán toàn diện

 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X