email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message

Một số chỉ tiêu điều chỉnh lợi nhuận trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN


Ngày đăng: 29/09/2019

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo chuẩn mực kế toán và theo luật thuế hiện hành có thể dẫn đến sự khác biệt giữa các kết quả. Bản chất các mục của chỉ tiêu B trên mẫu số 03/TNDN chính là các khoản điều chỉnh số liệu khác biệt đó. Bên cạnh khoản chi phí không được trừ theo luật thuế, còn có các khoản mục khác thể hiện sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán (LNKT) và thu nhập chịu thuế (TNCT) TNDN.

Như vậy, các khoản điều chỉnh tăng (B1) và các khoản điều chỉnh giảm (B8) là các khoản điều chỉnh tổng lợi nhuận trước thuế TNDN, thể hiện chênh lệch phát sinh giữa LNKT và TNCT.

Nhận diện một số mục cần điền của chỉ tiêu B trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.

  • Chi tiêu B2 – Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu: gồm các khoản được xác định là doanh thu theo luật thuế nhưng không được ghi nhận trong kỳ theo chuẩn mực kế toán.
    Tương ứng với chỉ tiêu B2 là chỉ tiêu B10 – Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng: gồm các chi phí phát sinh khi tạo ra phần doanh thu đã phản ánh tại chỉ tiêu B2.
  • Chỉ tiêu B3 – Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm: là các chi phí phát sinh khi tạo ra những khoản doanh thu ghi nhận tại kỳ này theo chế độ kế toán nhưng được điều chỉnh giảm khi tính TNCT. Điển hình nhất là các khoản doanh thu phản ánh tại chỉ tiêu B9 – Các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước.
  • Chỉ tiêu thường gặp nhất là chỉ tiêu B4 – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Chỉ tiêu này sẽ phản ánh tất cả các chi phí được kế toán ghi nhận nhưng không được chấp nhận cho mục đích tính thuế.
  • Ngoài ra, các khoản thu nhập sau thuế từ góp vốn liên doanh, mua cổ phần không được tính là TNCT được phản ánh trên chỉ tiêu B11 – Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác.

Bài viết liên quan
Tính thuế TNCN khi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Tính thuế TNCN khi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Một trong những khía cạnh doanh nghiệp cân nhắc khi có ý định mua bảo hiểm tự nguyện cho người lao động...
Xem tiếp
Hồ sơ Quyết toán THUẾ TNDN 2018 chi tiết từ A đến Z.

Hồ sơ Quyết toán THUẾ TNDN 2018 chi tiết từ A đến Z.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)...
Xem tiếp
Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Trợ cấp thôi việc, mất việc đều được hiểu là một khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người...
Xem tiếp
Cách hạch toán truy thu thuế, phạt chậm nộp khi bị thanh tra

Cách hạch toán truy thu thuế, phạt chậm nộp khi bị thanh tra

Doanh nghiệp đang trăn trở khi nhận thông tin bị thanh tra thuế kiểm tra, các khoản thuế truy thu, phạt...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Tính thuế TNCN, TNDN cho khoản chi phí đào tạo nhân viên

Hiện nay, các Công ty thường có chính sách khuyến khích nhân viên đi cập nhật kiến thức, đào tạo kỹ năng...
Xem tiếp
Xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng hợp lệ cực đơn giản

Xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng hợp lệ cực đơn giản

Thời điểm cuối năm các doanh nghiệp đang chuẩn bị nhiều quà tặng cho khách hàng, đối tác. Không những...
Xem tiếp