email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Các chỉ tiêu điều chỉnh lợi nhuận trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN

Các chỉ tiêu điều chỉnh lợi nhuận trên tờ khai Quyết toán thuế TNDN


Ngày đăng: 29/08/2020

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo chuẩn mực kế toán và theo luật thuế hiện hành có thể dẫn đến sự khác biệt giữa các kết quả. Bản chất các mục của chỉ tiêu B trên mẫu số 03/TNDN chính là các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh khoản chi phí không được trừ theo luật thuế, còn có các khoản mục khác thể hiện sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán (LNKT) và thu nhập chịu thuế (TNCT) TNDN.

các khoản điều chỉnh tăng doanh thu

các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận trước thuế

Như vậy, các khoản điều chỉnh tăng (B1) và các khoản điều chỉnh giảm (B8) là các khoản điều chỉnh tổng lợi nhuận trước thuế TNDN, thể hiện chênh lệch phát sinh giữa LNKT và TNCT.

Nhận diện một số mục cần điền của chỉ tiêu B trên tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN.

  • Chi tiêu B2 – Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu: gồm các khoản được xác định là doanh thu theo luật thuế nhưng không được ghi nhận trong kỳ theo chuẩn mực kế toán.
    Tương ứng với chỉ tiêu B2 là chỉ tiêu B10 – Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng: gồm các chi phí phát sinh khi tạo ra phần doanh thu đã phản ánh tại chỉ tiêu B2.
  • Chỉ tiêu B3 – Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm: là các chi phí phát sinh khi tạo ra những khoản doanh thu ghi nhận tại kỳ này theo chế độ kế toán nhưng được điều chỉnh giảm khi tính TNCT. Điển hình nhất là các khoản doanh thu phản ánh tại chỉ tiêu B9 – Các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước.
  • Chỉ tiêu thường gặp nhất là chỉ tiêu B4 trên tờ khai quyết toán thuê TNDN – Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Chỉ tiêu này sẽ phản ánh tất cả các chi phí được kế toán ghi nhận nhưng không được chấp nhận cho mục đích tính thuế.
  • Ngoài ra, các khoản thu nhập sau thuế từ góp vốn liên doanh, mua cổ phần không được tính là TNCT được phản ánh trên chỉ tiêu B11 – Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác.

Bài viết liên quan
Cách kê khai phụ lục giao dịch liên kết và lập hồ sơ xác định giá

Cách kê khai phụ lục giao dịch liên kết và lập hồ sơ xác định giá

Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết (GDLK)  và Nghị...
Xem tiếp
Giao dịch liên kết đặc thù là gì? Cách tính Chi phí lãi vay GDLK

Giao dịch liên kết đặc thù là gì? Cách tính Chi phí lãi vay GDLK

Giao dịch liên kết đặc thù là gì? Các loại hình đặc thù và cách tính chi phí lãi vay giao dịch liên kết...
Xem tiếp
Cách xác định Chi phí lãi vay được trừ trong Giao dịch liên kết

Cách xác định Chi phí lãi vay được trừ trong Giao dịch liên kết

Các khoản chi phí lãi vay được tính thế nào với DN có giao dịch liên kết. Hãy cùng IAC Hà Nội tìm hiểu...
Xem tiếp
Chi phí mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên có chịu thuế TNDN không?

Chi phí mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên có chịu thuế TNDN không?

Một trong những khía cạnh doanh nghiệp cân nhắc khi có ý định mua bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên là...
Xem tiếp
Hồ sơ Quyết toán THUẾ TNDN 2018 chi tiết từ A đến Z.

Hồ sơ Quyết toán THUẾ TNDN 2018 chi tiết từ A đến Z.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)...
Xem tiếp
Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Cách tính trợ cấp thôi việc và ảnh hưởng đến thuế TNCN, TNDN

Trợ cấp thôi việc, mất việc đều được hiểu là một khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người...
Xem tiếp