email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Quá thời hiệu xử phạt hóa đơn, có được miễn phạt? - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Quá thời hiệu xử phạt hóa đơn, có được miễn phạt?

Quá thời hiệu xử phạt hóa đơn, có được miễn phạt?

  Trường hợp doanh nghiệp có hành vi vi phạm về hóa đơn nhưng đã quá thời hiệu xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn, liệu vi phạm này có được miễn phạt? Công văn số 1961/TCT-CS ngày 9/5/2016 của Tổng cục Thuế về xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn (3 trang)

qua-thoi-han-xu-phat-hoa-don-co-duoc-mien-phat-khong

Các điều luật liên quan đến thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về thuế còn hiệu lực:

Điều 2 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định thời hiệu, thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau:

“1. Đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế, thời hiệu xử phạt là 02 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện đến ngày ra quyết định xử phạt. Ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn phải thực hiện thủ tục về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Đối với trường hợp làm thủ tục về thuế bằng điện tử thì ngày thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế là ngày kế tiếp ngày kết thúc thời hạn làm thủ tục theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì thời hiệu xử phạt là 05 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm đến ngày ra quyết định xử phạt.

….

4. Thời hạn truy thu thuế

Quá thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế thì người nộp thuế không bị xử phạt nhưng vẫn phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước trong thời hạn mười năm trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp người nộp thuế không đăng ký thuế thì phải nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận, tiền chậm nộp tiền thuế cho toàn bộ thời gian trở về trước, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.”

Khoản 2 và khoản 4 Điều 6 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế như sau:

“Hành vi khai không đúng, không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 31 của Luật Quản lý thuế (trừ trường hợp người nộp thuế được khai bổ sung theo quy định) bị phát hiện sau thời hạn quy định nộp hồ sơ khai thuế:

Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên hóa đơn và chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 10 và Khoản 7 Điều 11 Nghị định này.

b) Có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.”

Tại Điều 11 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

Điều 4 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định thời hiệu xử phạt như sau:

“1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm; trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí là 02 năm.

2. Đối với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế.”

Khoản 11 Điều 3 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc áp dụng và hình thức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

“11. Trường hợp các hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn đến hành vi khai sai làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được khấu trừ, được hoàn hoặc dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này và xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.”

Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn như sau:

xu-phat-hanh-chinh-ve-sai-pham-lien-quan-den-hoa-don-thue-gia-tri-gia-tang“1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 năm.

Đối với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế là 5 năm.”

 

Vậy:  Trường hợp doanh nghiệp có hành vi vi phạm về hóa đơn nhưng đã quá thời hiệu xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn, liệu vi phạm này có được miễn phạt?

Căn cứ theo các điều luật trích dẫn như trên, câu trả lời cho câu hỏi này như sau:

Theo Tổng cục Thuế, đối với hành vi vi phạm về hóa đơn đã quá thời hiệu xử phạt và không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế nhưng nếu còn trong thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thủ tục thuế (02 năm) thì sẽ bị xử phạt về khai thuế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP

Trường hợp hành vi vi phạm về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian lận về thuế, đồng thời chưa quá 05 năm thì bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP (Tiếng Việt)

Nghị định số 129/2013/NĐ-CP (English)

Tải Công văn số 1961/2016/TCT – CS


 

Liên hệ IAC để việc kế toán, sổ sách, hạch toán trở nên dễ dàng hơn.

HOTLINE: 093.566.1111

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X