email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2

Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2

Tổng cục Thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng HTKK 3.8.2 và iHTKK 3.6.2 ngày 23/03/2018 với các nội dung nâng cấp quan trong như sau: (1) Bổ sung mẫu báo cáo tài chính theo thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính; (2) bổ sung mẫu biểu kê khai Giao dịch liên kết theo nghị định 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ. (Link XEM CHI TIẾT).

1. Tiếp nhận Báo cáo tài chính qua Cổng dịch vụ Thuế điện tử

Từ ngày 23/3/2018, khi kê khai tờ khai thuế, tổ chức/ cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây. Xem thêmCHI TIẾT

  • Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.2: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai
  • Ứng dụng iHTKK phiên bản 3.6.2, eTax phiên bản 1.4.2, iTaxViewer phiên bản 1.4.4: http://kekhaithue.gdt.gov.vn
  • Hoặc liên hệ trực tiếp với Cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

2. Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

Hạn nộp báo cáo tài chính và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 03/TNDN là ngày 31/03 hàng năm. Tuy nhiên, do ngày 31/3/2018 là ngày thứ 7 nên thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2018 là hết ngày thứ 2 (2/4/2018).

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X