email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Bản tin thuế tháng 10/2018 - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Bản tin thuế tháng 10/2018

Bản tin thuế tháng 10/2018

Bản tin thuế tháng 10 có rất nhiều thông tin hữu ích cho người làm kế toán, quản trị doanh nghiệp. Trong đó các công văn mới sẽ xoay quanh vấn đề bảo hiểm xã hội cho người lao động và vấn đề cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế mà doanh nghiệp cần nắm được. Thêm nữa, IACHN sẽ làm rõ 4 công văn hướng dẫn và trả lời về thuế hải quan. 

Bản tin thuế tháng 10 có gì?

PHẦN 1: CÔNG VĂN MỚI

  1. Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
  2. Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
  3. Thông tư số 87/2018/TT-BTC ngày 27/09/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
  4. Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp
  5. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

PHẦN 2: CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ

  1. Công văn số 3842/TCT-KK ngày 09/10/2018 của Tổng cục Thuế (“TCT”) về việc hoàn thuế GTGT
  2. Công văn số 3744/TCT-TNCN ngày 03/10/2018 của TCT về việc kê khai thuế TNCN
  3. Công văn số 5826/TCHQ-TXNK ngày 5/10/2018 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ
  4. Công văn số 3428/TCT-CS ngày 07/09/2018 của TCT về việc khai nộp thuế nhà thầu đối với dịch vụ làm trung gian thanh toán cho bên nước ngoài

Tải bản tin thuế ngay!

TẢI NGAY TẠI ĐÂY


admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X