email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Bản tin thuế tháng 10-2020 - Dịch vụ kiểm toán IAC Hà Nội

Bản tin thuế tháng 10-2020


Ngày đăng: 06/11/2020

Trong số này, IACHN cập nhật các quy định hướng dẫn Luật Quản lý thuế mới nhất. Đồng thời là hướng dẫn mới về hóa đơn trước giờ G về hóa đơn điện tử.

 

1- Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế về kê khai, nộp thuế

Nghị định được ban hành ngày 26/10/2020. Có hiệu lực từ ngày 05/12/2020, với một số nội dung như sau:

Đối tượng được áp dụng kê khai thuế GTGT và TNCN theo quý

Bao gồm:

 • Doanh nghiệp mới thành lập.
 • Doanh thu trên tờ khai thuế GTGT năm trước liền kề từ 50 tỷ trở xuống.
 • Doanh nghiệp đang kê khai theo tháng năm nay nhưng năm sau thuộc diện kê khai theo quý. Phải nộp Phụ lục số 01 đến Cơ quan thuế trước ngày 31/01 hằng năm. Nếu không thông báo thì mặc định vẫn kê khai theo tháng (Điều 9).

Tạm nộp số tiền thuế TNDN ít nhất bằng 75% số thuế TNDN quyết toán năm

Thời hạn là trước kỳ hạn kê khai của quý 3. Nếu năm tài chính trùng vào năm dương lịch thì hạn nộp là ngày 31/10.

(Điểm b, Khoản 6, Điều 8)

(Trước đây, tỷ lệ này là 80%. Hạn nộp là trước kỳ hạn kê khai của quý 4. Tức là ngày 30/01 nếu năm tài chính trùng với năm dương lịch).

Không kê khai quyết toán 1% thuế TNDN đã tạm nộp của các dự án BĐS chưa bàn giao và chưa tính vào thu nhập tính thuế

Doanh nghiệp có thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng hoặc cho thuê mua, có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ phù hợp với quy định của pháp luật thì thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý theo tỷ lệ 1% trên số tiền thu được. Trường hợp chưa bàn giao cơ sở hạ tầng, nhà và chưa tính vào doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm thì doanh nghiệp không tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm mà tổng hợp vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi bàn giao bất động sản đối với từng phần hoặc toàn bộ dự án (Điểm b, Khoản 6, Điều 8).

Trách nhiệm cung cấp thông tin cho Cơ quan Thuế

(Điều 26). Một số điểm đáng chú ý như:

 • Tổ chức tín dụng cung cấp các thông tin liên quan đến các giao dịch thanh toán xuyên biên giới trong thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số;
 • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cung cấp thông tin về người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam và người Việt Nam làm việc tại nước ngoài;
 • Cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về số lượng người lao động tham gia các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và số nợ chưa đóng các loại bảo hiểm.

 

2- Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý thuế về xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định được ban hành ngày 26/10/2020, có hiệu lực từ ngày 05/12/2020. Các mức xử phạt về cơ bản không có nhiều thay đổi so với trước đây. Tuy nhiên nghị định đã làm rõ hơn một số nội dung sau:

Bổ sung các hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp

 • Hóa đơn có ngày lập sau ngày cơ quan thuế xác định doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh.
 • Hóa đơn có ngày lập trước thời điểm nêu trên nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp. (Điều 4)

Làm rõ các hành vi tuy khai sai nhiều lần nhưng chỉ bị xử phạt là một hành vi vi phạm

Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

Trừ một số trường hợp chỉ bị xử phạt như một hành vi vi phạm (Điều 5):

 • Khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên các hồ sơ thuế của cùng một sắc thuế;
 • Khai sai nhiều tờ khai của một sắc thuế;

Làm rõ các hành vi vi phạm bị xem là tình tiết tăng nặng

 • Vi phạm hành chính với số tiền thuế (số tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn cao hơn) từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc giá trị hàng hóa, dịch vụ từ 500.000.000 đồng.
 • Vi phạm hành chính từ 10 số hóa đơn trở lên (Điều 6).

 

3- Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về Hóa đơn, chứng từ

Nghị định được ban hành ngày 19/10/2020.

Nghị định đã chấm dứt mâu thuẫn hiện nay về thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, thời hạn bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử vẫn là từ ngày 01/07/2022. Cụ thể:

 • Nghị định số 51/2010 (cùng Thông tư 39 hướng dẫn về hóa đơn giấy và Thông tư 32 hướng dẫn về hóa đơn điện tử hiện hành) và Nghị định 04/2014 (quy định về hóa đơn thương mại trong hoạt động xuất khẩu) tiếp tục có hiệu lực đến 30/6/2022. Như vậy, Doanh nghiệp nào đang sử dụng hóa đơn loại gì thì vẫn tiếp tục sử dụng trừ trường hợp CQ Thuế yêu cầu chuyển đổi sang hình thức điện tử của Nghị định 119 hoặc Nghị định 123.
 • DN mới thành lập từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022 vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn theo Nghị định số 51/2010 nếu DN chưa đáp ứng được hạ tầng.

 

4- Các văn bản khác

.

Nghị quyết số 159/NQ-CP về thuế suất thuế GTGT mặt hàng phân bón

Ngày 28/10/2020, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 159/NQ-CP về thuế suất GTGT của mặt hàng phân bón.

Chính phủ đồng ý với đề xuất thay đổi chính sách thuế GTGT của phân bón từ không chịu thuế sang áp dụng thuế suất 5%.

Như vậy, nếu được Quốc hội thông qua, thì thuế GTGT đầu vào của máy móc, nguyên, nhiên vật liệu, dịch vụ đầu vào dùng trong sản xuất mặt hàng phân bón sẽ được khấu trừ toàn bộ.

Công văn số 90249/CT-TTHT về việc xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Theo nội dung tại công văn được ban hành ngày 12/10/2020 của Cục Thuế Hà Nội thì:

 • Hóa đơn điện tử bản chất là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, số dòng có thể tăng lên tùy theo số lượng hàng hóa, sản phẩm có trên hóa đơn; 
 • Khi bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, người bán phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
 • Trường hợp lập hóa đơn điện tử kèm bảng kê bằng giấy là không phù hợp theo quy định.

Bài viết liên quan
Doanh nghiệp tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12/2020

Doanh nghiệp tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12/2020

Doanh nghiệp được tiếp tục hoãn đóng BHXH, cụ thể là quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 12 năm 2020. . Hướng...
Xem tiếp
Lưu ý chính sách thuế mới cho báo cáo thuế quý 2 năm 2020

Lưu ý chính sách thuế mới cho báo cáo thuế quý 2 năm 2020

Cập nhật chính sách mới cần lưu ý cho báo cáo thuế quý 2 năm 2020   1. Thời hạn nộp báo cáo thuế...
Xem tiếp
Tiến tới áp dụng Chuẩn mực BCTC quốc tế từ năm 2022

Tiến tới áp dụng Chuẩn mực BCTC quốc tế từ năm 2022

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, các quốc gia trên thế giới đang chuyển dần từ việc áp dụng Chuẩn mực...
Xem tiếp
Cách nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế qua mạng 2020

Cách nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế qua mạng 2020

Trong một số trường hợp đặc biệt, Doanh nghiệp được cho phép gia hạn nộp thuế. Chính vì vậy, IAC Hà Nội...
Xem tiếp
Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được gia hạn nộp thuế 5 tháng

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được gia hạn nộp thuế 5 tháng

Ngày 08 tháng 4 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế 05 tháng...
Xem tiếp
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp bị gián đoạn bởi dịch covid-19, có thể kể đến như...
Xem tiếp