email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Cách hợp lý chi phí hoa hồng môi giới theo Quy Định MỚI NHẤT

Cách hợp lý chi phí hoa hồng môi giới theo Quy Định MỚI NHẤT

Cách hợp lý chi phí hoa hồng môi giới theo Quy Định MỚI NHẤT

Chi phí hoa hồng môi giới là chi phí tồn tại ở hầu hết các doanh nghiệp. Vậy làm thế nào để khoản chi phí này trở nên hợp lý? IAC Hà Nội hướng dẫn bạn cách hợp lý chi phí hoa hồng theo Quy định mới nhất của Pháp luật.

Cách hợp lý hóa chi phí hoa hồng hiệu quả

 IAC Hà Nội tư vấn các quy định về chi phí hoa hồng môi giới

Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

“Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Cách hợp lý hóa chi phí hoa hồng môi giới?

Để chi phí môi giới hoa hồng được coi là hợp lý thì bạn cần lưu ý 3 điểm chính sau:

 1.  Khoản chi này phải phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiêp
 2.  Khoản chi phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật
 3. Ngoài ra mỗi doanh nghiệp sẽ căn cứ vào điều kiện, quy mô và đặc điểm của doanh nghiệp mình để xây dựng quy chế chi hoa hồng môi giới nhằm áp dụng thống nhất và công khai trong doanh nghiệp. Và tuỳ theo từng nghiệp vụ mua bán hoặc cung ứng dịch vụ phát sinh mà quyết định chi hoa hồng cho từng hoạt động môi giới.

Các hồ sơ chứng từ cần chuẩn bị cho chi phí hoa hồng môi giới: xảy ra 2 trường hợp

Trường hợp 1: Với trường hợp công ty chi trả hoa hồng môi giới cho khách hàng là các tổ chức, cá nhân có đăng ký hành nghề môi giới:

 •  Hợp đồng môi giới
 •  Chứng từ thanh toán
 •  Hoá đơn GTGT do khách hàng xuất cho với thuế suất thuế GTGT 10%

Trường hợp 2: Với trường hợp công ty chi hoa hồng môi giới cho khách hàng là cá nhân không đăng ký hành nghề môi giới:

 •  Hợp đồng môi giới
 •  Chứng từ thanh toán
 •  Đối với cá nhân phải có Chứng từ khấu trừ thuế TNCN xuất cho khách hàng sau mỗi lần chi trả.

Cách hạch toán hoa hồng môi giới

 • Liên quan đến bán hàng: Nợ TK 641, 642/ Có TK 111, 112
 • Liên quan đến hoạt động sản xuất: Nợ TK 154, 627/ Có TK 111,112
 • Liên quan đến hoạt động khác: Nợ TK 642/ Có TK 111,112

 

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X