email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Doanh nghiệp tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12/2020 - Dịch vụ kiểm toán IAC Hà Nội

Doanh nghiệp tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12/2020


Ngày đăng: 13/08/2020

Doanh nghiệp được tiếp tục hoãn đóng BHXH, cụ thể là quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 12 năm 2020.

.

Hướng dẫn về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tại Công văn số 2533/BHXH-BT ngày 10 tháng 08 năm 2020 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nay vẫn còn gặp khó khăn thì được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tối đa đến hết tháng 12 năm 2020.

Việc tiếp tục tạm dừng đóng được áp dụng nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Người sử dụng lao động được hoãn đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi thuộc một trong các trường hợp:

  • Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ một (01) tháng trở lên: do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ; do khủng hoảng, suy thoái kinh tế; do chính sách của Nhà nước […].
  • Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

 

Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp trên được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất nếu đảm bảo một trong các điều kiện sau:

  • Không bố trí được việc làm cho người lao động (NLĐ): từ 50% tổng số NLĐ (trước khi tạm dừng kinh doanh) là lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc;
  • Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản (không kể đất) do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa;
  • Đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01 năm 2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 50% NLĐ tham gia BHXH (tại thời điểm có văn bản đề nghị).

 

Đóng bù vào quỹ hưu trí và tử tuất

  1. Khi hết thời hạn tạm dừng đóng, Doanh nghiệp và NLĐ thực hiện đóng bù số tiền hoãn đóng mà không phải chịu lãi chậm đóng.
  2. Trong thời gian tạm dừng đóng, Doanh nghiệp thực hiện đóng bù khi NLĐ đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động để giải quyết chế độ.

 

Hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất

1- Trường hợp không bố trí được việc làm khiến NLĐ tham gia BHXH phải nghỉ tạm thời:

– Văn bản đề nghị;

– Danh sách NLĐ tại thời điểm trước khi tạm dừng kinh doanh và tại thời điểm đề nghị;

– Danh sách NLĐ thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc.

 

2- Trường hợp thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản:

– Văn bản đề nghị;

– Báo cáo kiểm kê tài sản gần nhất trước thời điểm thiệt hại;

– Biên bản kiểm kê tài sản thiệt hại.

 

3- Trường hợp đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 01/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

– Văn bản đề nghị (mẫu tại Phụ lục I Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH);

– Danh sách NLĐ phải giảm (mẫu tại Phụ lục II Công văn 1511/LĐTBXH-BHXH);

– Bản sao các văn bản thỏa thuận hoặc quyết định phải giảm NLĐ do ảnh hưởng đại dịch Covid-19


Bài viết liên quan
Lưu ý chính sách thuế mới cho báo cáo thuế quý 2 năm 2020

Lưu ý chính sách thuế mới cho báo cáo thuế quý 2 năm 2020

Cập nhật chính sách mới cần lưu ý cho báo cáo thuế quý 2 năm 2020   1. Thời hạn nộp báo cáo thuế...
Xem tiếp
Tiến tới áp dụng Chuẩn mực BCTC quốc tế từ năm 2022

Tiến tới áp dụng Chuẩn mực BCTC quốc tế từ năm 2022

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, các quốc gia trên thế giới đang chuyển dần từ việc áp dụng Chuẩn mực...
Xem tiếp
Cách nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế qua mạng 2020

Cách nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế qua mạng 2020

Trong một số trường hợp đặc biệt, Doanh nghiệp được cho phép gia hạn nộp thuế. Chính vì vậy, IAC Hà Nội...
Xem tiếp
Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được gia hạn nộp thuế 5 tháng

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được gia hạn nộp thuế 5 tháng

Ngày 08 tháng 4 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về việc gia hạn nộp thuế 05 tháng...
Xem tiếp
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các Doanh nghiệp bị gián đoạn bởi dịch covid-19, có thể kể đến như...
Xem tiếp
Bản tin thuế tháng 7 năm 2019

Bản tin thuế tháng 7 năm 2019

Bản tin thuế đã trở lại với các cập nhật về những văn bản mới ban hành hoặc có hiệu lực từ tháng 7 năm...
Xem tiếp