email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế

Việc chuyển đổi áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn xảy ra trường hợp luật quy định “một đằng”, doanh nghiệp hiểu và vận dụng “một nẻo”. Ngày 23/3/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 11397/CT-TTHT hướng dẫn về việc chuyển đổi phương pháp tính thuế và hoàn thuế GTGT. Theo đó: Từ 5/11/2017, miễn thông báo chuyển đổi phương pháp tính thuế. Chi tiết xem tại bài viết sau.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC, kể từ ngày 5/11/2017, doanh nghiệp được miễn nộp thông báo mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế. Thay vào đó, chỉ cần điều chỉnh mẫu tờ khai thuế GTGT cho phù hợp với phương pháp tính thuế mới. Cụ thể, kê khai theo mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT (nếu chuyển đổi sang phương thức khấu trừ) hoặc mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT (nếu chuyển đổi sang phương thức trực tiếp).

 

Bạn cần dịch vụ kế toán, vui lòng liên hệ HOTLINE: 093 566 1111

KẾ TOÁN IACHN – GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN – BỀN VỮNG CHO DOANH NGHIỆP

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X