email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message

Bản tin thuế tháng 11/2018


Ngày đăng: 04/12/2018

Tháng mới đã đến, trong những tháng cuối năm này, chắc hẳn các doanh nghiệp đang tất bật với các công tác hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế và nhiều loại báo cáo khác. Bản tin thuế kỳ này sẽ là trợ lý đắc lực để các kế toán doanh nghiệp có cơ sở và hướng dẫn tin cậy trong công việc hạch toán kế toán. Mời các bạn đón xem Bản tin thuế tháng 11 năm 2018, các thông tin về 3 văn bản mới và 4 công văn hướng dẫn trả lời về thuế. 

TẢI NGAY! BẢN TIN THUẾ THÁNG 11/2018

PHẦN 1 – CÁC VĂN BẢN MỚI

 

PHẦN 2 – CÁC CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VÀ TRẢ LỜI VỀ THUẾ

 

TẢI NGAY! BẢN TIN THUẾ THÁNG 11/2018

 

NEWSLETTER ISSUE No. 11-2018

 


 

NEW LEGAL DOCUMENTS

Update new legal document issued in November 2018

  1. The Decree No. 148/2018/ND-CP of the Government dated October 24th, 2018 amending and supplementing to a number of articles of the Decree No. 05/2015/ND-CP dated January 12th, 2015 detailing and guiding the implementation of a number of contents of the Labor code
  2. The Decree No. 151/2018/ND-CP dated November 07th, 2018 amending, supplementing a number of decrees providing the investment and business conditions under the State management of the Ministry of Finance
  3. Circular No. 95/2018/TT-BTC of the Ministry of Finance dated October 17th, 2018 on abolishing some circulars of the Minister of Finance pertaining to import and export duties

TAXATION GUIDELINES OFFICIAL LETTERS

Update new guidelines on taxation and customs

  1. Official letter No. 4261/TCT-CS dated November 1st, 2018 of the General Department of Taxation guiding the declaration and refund of Value-Added Tax (VAT)
  2. Official letter No. 76607/CT-TTHT dated November 19th, 2018 of Hanoi Department of Taxation guiding depreciation of intangible fixed assets in case of land use right
  3. Official letter No. 13666/BTC-TCDN dated November 7th, 2018 of Ministry of Finance on payment methods when purchasing shares
  4. Official letter No. 3433/BHXH-BT dated September 6th, 2018 of Social Insurance of Vietnam on strengthening debt relief measures

NEWSLETTER ISSUE No. 11-2018


Bài viết liên quan
Bản tin thuế tháng 7 năm 2019

Bản tin thuế tháng 7 năm 2019

Bản tin thuế đã trở lại với các cập nhật về những văn bản mới ban hành hoặc có hiệu lực từ tháng 7 năm...
Xem tiếp
Bản tin thuế tháng 10/2018

Bản tin thuế tháng 10/2018

Bản tin thuế tháng 10 có rất nhiều thông tin hữu ích cho người làm kế toán, quản trị doanh nghiệp. Trong...
Xem tiếp
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi...
Xem tiếp
Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc mới và công nghệ mới phiên bản 4.0.8

Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc mới và công nghệ mới phiên bản 4.0.8

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO V/v: Triển khai ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc mới và công nghệ...
Xem tiếp
Bản tin thuế tháng 7/2018

Bản tin thuế tháng 7/2018

Kính gửi Quý khách hàng & Quý bạn đọc!   Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập - IAC Chi...
Xem tiếp
Thông tư 103/2014/TT-BTC về nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam

Thông tư 103/2014/TT-BTC về nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH -------- Số: 103/2014/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...
Xem tiếp