email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message

Đoàn phí KHÔNG được giảm trừ khi tính thuế TNCN


Ngày đăng: 15/10/2019

Qua nhiều lần tìm hiểu doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng, IAC Hà Nội nhận thấy trong quá trình tính toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của người lao động, doanh nghiệp thường mắc phải những hiểu nhầm do nhận thức chủ quan chưa đầy đủ. Chúng tôi đã tổng hợp các lỗi thường gặp nhất và kèm theo cách xử lý vấn đề trên cơ sở các quy định của pháp luật.

 

Một trong những hiểu nhầm thường gặp nhất khi tính thuế TNCN là tính đoàn phí vào các khoản khấu trừ tương tự như các khoản bảo hiểm bắt buộc.

Theo quy định tại tiết a, khoản 4, điều 7, Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNCN thì:

“Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư này.”

Như vậy trích nộp đoàn phí không thuộc một trong các khoản giảm trừ trên nên không được trừ trước khi tính thuế TNCN.

 

Trong trường hợp doanh nghiệp không khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập vãng lai cho cá nhân, Cơ quan thuế sẽ tính toán lại số thuế phải nộp.

Theo quy định tại tiết i, khoản 1, điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC thì “Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân”.

Các khoản tiền công, tiền thù lao được gọi chung là thu nhập vãng lai như môi giới bất động sản, thực hiện các dịch vụ tư vấn như thuế, kế toán, marketing, thiết kế.., giảng dạy, dịch vụ thuê ngoài khác như bốc dỡ, vận chuyển, tiền lương của lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng.

Trường hợp Doanh nghiệp không khấu trừ, Cơ quan thuế sẽ thực hiện tính lại dưới dạng thu nhập cá nhân nhận được là thu nhập sau thuế.

Ví dụ:

Doanh nghiệp chi trả ba triệu (3.000.000) đồng cho cá nhân môi giới bán hàng, nếu cá nhân đóng thuế (hay Doanh nghiệp chủ động khấu trừ thuế TNCN) thì mức thuế phải nộp là 3.000.000 x 10% = 300.000 đồng;
trường hợp Doanh nghiệp không khấu trừ thuế TNCN của người lao động (vẫn trả ba triệu đồng), thì sau khi Cơ quan thuế tính lại, mức thuế TNCN mà Doanh nghiệp cần nộp thay là (3.000.000/0,95) x 10% = 315.789 đồng.

Như vậy, khi chi trả thu nhập vãng lai nêu trên, Doanh nghiệp phải thực hiện khấu trừ thuế của cá nhân, đối với từng lần
chi trả trên hai triệu đồng (dưới hai triệu 
đồng được miễn).

Trường hợp cá nhân ước tính thu nhập trong năm không đến mức chịu thuế (dưới 108 triệu đồng/năm) thì làm cam kết thu nhập thấp để Doanh nghiệp tạm thời không khấu trừ thuế.

 

Các bài viết cùng chủ đề “Hiểu nhầm thường gặp khi tính thuế TNCN”:

 


Bài viết liên quan
Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Kết thúc năm dương lịch, các cá nhân đã phát sinh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ tiền lương,...
Xem tiếp
Đối tượng nào phải kê khai thu nhập toàn cầu?

Đối tượng nào phải kê khai thu nhập toàn cầu?

Liên quan đến vấn đề thuế TNCN của người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp Việt Nam:   Khi...
Xem tiếp
Các khoản chi trực tiếp cho cá nhân PHẢI tính vào thu nhập chịu thuế

Các khoản chi trực tiếp cho cá nhân PHẢI tính vào thu nhập chịu thuế

Một số khoản chi trực tiếp cho cá nhân ngoài tiền lương, tiền công... vẫn phải tính vào thu nhập chịu...
Xem tiếp
Cam kết thu nhập thấp ký vào thời điểm người lao động bắt đầu làm hay trước khi nghỉ việc?

Cam kết thu nhập thấp ký vào thời điểm người lao động bắt đầu làm hay trước khi nghỉ việc?

  Thời điểm ký cam kết thu nhập thấp là khi nào? Căn cứ quy định tại tiết i, khoản 1, điều 25,Thông...
Xem tiếp
Hồ sơ miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài thuộc dự án phi chính phủ

Hồ sơ miễn thuế TNCN cho chuyên gia nước ngoài thuộc dự án phi chính phủ

Người nước ngoài có phát sinh thu nhập tại Việt Nam nếu là chuyên gia thuộc các dự án phi chính phủ sẽ...
Xem tiếp
Tính thuế TNCN khi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Tính thuế TNCN khi mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động

Một trong những khía cạnh doanh nghiệp cân nhắc khi có ý định mua bảo hiểm tự nguyện cho người lao động...
Xem tiếp