email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp có giao dịch liên kết

 Nghị định số 20/2017 của Chính phủ qui định về quản lý thuế đối với DN có giao dịch liên kết. Làm sao để biết là DN của bạn có thuộc các Doanh nghiệp có giao dịch liên kết? Thủ tục hành chính thuế mà các doanh nghiệp có GDLK phải tuân thủ là gì?

1. Nhận diện giao dịch liên kết:

Doanh nghiệp có giao dịch liên kết

2. Trách nhiệm của Doanh nghiệp giao dịch liên kết (Bắt buộc).

Trách nhiệm của doanh nghiệp có giao dịch liên kết

 

Tìm hiểu kỹ hơn về giao dịch liên kết và các quy định pháp luật hiện hành:

Miễn kê khai giá nếu các bên giao dịch liên kết đều không được ưu đãi thuế

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT (“GDLK”)TẠI VIỆT NAM

Giao dich liên kết là gì?

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X