email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Hàng nhập khẩu trả chậm có được khấu trừ ngay toàn bộ số thuế GTGT? - Dịch vụ Kiểm toán IAC Hà Nội

Hàng nhập khẩu trả chậm có được khấu trừ ngay toàn bộ số thuế GTGT?

Hàng nhập khẩu trả chậm có được khấu trừ ngay toàn bộ số thuế GTGT?

Công văn số 3741/CT-TTHT ngày 25/4/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang)

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, trường hợp Công ty có nhập khẩu tài sản cố định theo phương thức trả chậm (chia thành nhiều kỳ thanh toán trong nhiều năm), đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu thì căn cứ vào hợp đồng mua bán, tờ khai hải quan, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của các kỳ đã thanh toán, Công ty được kê khai khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào đã nộp ở khâu nhập khẩu

Trường hợp Công ty thuộc đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 thì được nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

cong-van-3741-cthcm

cong-van-3741-cthcm

CÔNG VĂN SỐ 3741- 25042016-CTHCM

 


 

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập – IAC

Hotline: 093 566 1111

Tel: (+84) 4 6651 3639

Email: chinh.nb@auditiac.com

IAC Chi nhánh Hà Nội: Tầng 5, số 23, Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X