email x
infor@iachanoi.com
phone x
0935661111
whatsapp x

WhatsApp Number

+84935661111

Message
Nghị định mới nhất về hóa đơn điện tử 2020 - Kiểm toán IAC Hà Nội

Nghị định mới nhất về hóa đơn điện tử 2020

Nghị định mới nhất về hóa đơn điện tử 2020

NGHỊ ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

.

.

Nghị định số 123/NĐ-CP ban ngày 19/10/2020 kéo dài thời hạn sử dụng của hóa đơn giấy đến 30/06/2022. IACHN cập nhật các nội dung mới nhất về sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123 như sau:
  • Tiếp tục kéo dài hiệu lực của Nghị định số 51/2010 (quy định về hóa đơn giấy với Thông tư 39 hướng dẫn và hóa đơn điện tử hiện hành với Thông tư 32) và Nghị định 04/2014 (quy định về hóa đơn thương mại trong hoạt động xuất khẩu) đến 30/6/2022, nghĩa là DN nào đang sử dụng hóa đơn loại gì thì cứ tiếp tục sử dụng trừ trường hợp CQ Thuế yêu cầu chuyển đổi sang hình thức điện tử của Nghị định 119 hoặc Nghị định 123.
  • Trường hợp từ 19/10/2020 đến 30/6/2022, nếu CQ Thuế thông báo DN chuyển đổi sang HĐĐT theo các NĐ mới mà DN chưa có đủ hạ tầng thì sẽ phải khai dữ liệu hóa đơn nộp cùng tờ khai thuế GTGT (mẫu 03/DL-HĐĐT phụ lục đính kèm NĐ123)
  • DN mới thành lập từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022 vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn theo NĐ51/2010 nếu DN chưa đáp ứng được hạ tầng.
Tải Nghị định mới nhất về hóa đơn điện tử số 123/NĐ-CP tại đây.

admin

Website:

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

X